Nội dung

21 Th1

Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của cô và trò trường Tiểu học Kim Đồng!

Sáng ngày 20 tháng 01 năm 2020, cô và trò trường Tiểu học Kim Đồng đã long trọng tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ phường Dương Nội. Với tấm lòng biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ và noi gương các anh cô và trò nhà trường quyết tâm phấn đấu giảng dạy và học tập thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh của các anh cho tổ quốc.

Cô Hiệu phó Trần Thị Phiên đang kể với các bạn về chiến công của các anh hùng liệt sĩ.

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận