Nội dung

31 Th1

Cách phòng tránh virus Conora!

Một số khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho cộng đồng về việc ứng phó và phòng tránh virus Conora. Đối với cộng đồng trong bối cảnh dịch này, mọi người hãy chia sẻ và lan tỏa những thông tin nhất quán, đơn giản dễ hiểu để dễ dàng áp dụng, tránh việc tung thông tin gây hoang mang dư luận.

Bài viết mới nhất

Để lại một bình luận